Kings Quest – chapter 1: A Knight To Remember

Kings Quest har återupplivats. Ludde tar sig en snabb koll på vad det kan vara.