Bechdeltestet för spel

Film och framförallt populärmusik är duktiga på att utnyttja kvinnlig sexualitet för att nå...