Hellfront: Honeymoon (PC)

Göteborgsstudion Skygoblin har gått från peka-klicka till twin stick shooter. Niklas kollar in Hellfront: Honeymoon!