Journeys gränslösa inklusivitet

Som vuxna verkar vi ofta glömma att detta gäller även våra identiteter och att vissa former inte passar i vissa ingångar. Tanken med den här texten är att titta på problemet i att berätta en fyrkants berättelse med en trekant, och hur sådan identitetsrepresentation raderas i spel som Journey.