Pepphörnan – och sen då?

Hur gick det egentligen för alla spelen som Anna har pratat om i Pepphörnan i Svamppod?