Här pitchas ett tv-spel

För många månar sedan, kanske under gymnasieåren eller dylikt så satt jag och en av mina äldsta vänner Robin, och pratade strunt. Som man ju så ofta gör. I detta strunt spånades det fram ett koncept, en premiss och en handling som skulle kunna appliceras på såväl film som bok, serie eller spel. Den här idén har jag ofta tänkt tillbaka på, och bara det faktum att den inte knuffats undan av de tusen andra projekt och koncept som trängs i mitt huvud lovar att den här har något, något bestående.