Vi är på plats, tar tempen på folket i kön och pratar lite Revansch!