to me it was tuesday- Amanda

Amanda

”To me it was Tuesday” är en Tv-Trope (see tvtropes.org) som handlar om att hjältens hela liv cirkulerar kring en hemsk handling som ondingen gjort, men som för ondingen är så normalt att hon/han inte längre minns det. Det var helt enkelt en helt vanlig tisdag.

Många gånger i Dragon Age II kunde jag bli förvirrad över vem som hoppade på mig. Det bästa exemplet var Evets. Jag kan inte se att det är många som kommer ihåg honom. Jag mindes inte honom och det gjorde inte Hawke heller XD.