Jag ger lite initiala intryck efter 7-8 timmar med spelet.