Niklas kunde inte närvara när redaktionen krånglade fram årets bästa spel 2016 i Svamppod. Men han vill inte vara sämre, och eftersom det är han som spelar flest spel varje år blir detta alltså av naturliga skäl den riktiga listan över årets bästa spel.