Tobbe och Daniela spelar lite, eller rättare sagt hela, Parappa the Rapper Remastered. Det sjungs och skålas!