Det är andra gången gillt som gäller

”If at first you don’t succeed, try, try, try again”, skrev författaren W. E. Hickson på 1800-talet. Aldrig kunde han väl ha anat att det skulle bli ledord för underhållningsbranschen under det sena 1900- och tidiga 2000-talet. Det är inte bara kläd- och musiktrender som går i cykler, utan även tekniktrender.