Beef 2014: Början och Slutet

Beefen. Denna ädlaste av alla mänskliga traditioner. Dess ursprung sedan länge höljt i dunkel, dess form utvecklad och finslipad under århundraden. I antika Grekland fördes den uråldriga konstformen ”βΣΣΓ” vidare via muntlig tradition i berättelser som Iliaden (ursprungligen ”Den Trojanska Beefen”). I Romarriket klättrade beefen sig upp i de allra översta klasskikten och nådde slutligen hela vägen till Julius Caesar och hans en gång nära vän Marcus Junius Brutus, av historiker ofta refererade till som 40-talet f.Kr.’s Biggie och Tupac.

Idag är vi på Svampriket stolta över att få föra vidare denna anrika tradition. Och för att ni ska kunna ta del av beefen i sin helhet kommer vi med jämna mellanrum publicera rapporter över senaste tidens truppförflyttningar.