Speedruns och spelens livscykel

Youtube och Twitch svämmar över av folk som jagar sekunder i Mega Man 5 och subkulturen inom gaming har nästan blivit något helt eget. Om vi ställer speedruns och konventionell gaming mot varandra så ser vi tydliga skillnader.