Tiden läker inga sår

Ack, tidens vassa huggtänder biter och kargar sönder mitt arma sinne. Samtidigt så söver den mig med sitt John Blundska varande. Tiden kräver snabbhet och stress, men också eftertänksamhet och uttråkning…