Jag vill ju bara lära mig!

Googlingen ”teaching games for adults” ger mig många tips på läromedel för skolbarn men inget som är framtaget för en vuxen publik. Varför? Jag har inte slutat lära mig. Jag skulle vilja se dessa typer av spel, men utvecklade för den vuxna Glenn. Pedagogiska spel som lär mig andragradsekvationer eller om hur den kinesiske tänkaren Konfucius tänkte, saknas helt på App Store.