The Pedestrian (PC)

Har Niklas hittat ett pusselspel som är för svårt för honom?