Sinner’s Sandwich (från Deadly Premonition)

Tv-spel är bra… ibland. Mat är bra. Mat från tv-spel, är den bra då? Det är vad vi på Svampriket har bestämt oss för att ta reda på.