Bloody Boobs

Att kliva in i mitt vardagsrum och se min spelhylla är en upplevelse som enklast jämförs med att stirra en Shoggoth rakt i ögonen. Fasorna som finns där varierar från milda till saker som ligger bortom mänsklig förståelse.