Vad är Svamppod LIVE?

Vad är Svamppod LIVE och varför skall det vara intressant för dig?