Vem får åldras i spel?

Åldras spelkaraktärer verkligen på lika villkor? Och kan man åldras på något annat vis än att bli en sur, gammal hagga som omgärdas av katter och ensamhet? Siri undersöker saken närmare.