Mats ”El Kebabo” Holmkvist spelade Gunstar Heroes tillsammans med sin son. När spelandet sedan var klart så fick vi kort höra vad Filip, som hans son heter, hade att säga.

Mats och Filip, om Gunstar Heroes