Nathalie

Jag älskar Bioware för att de inkluderar romanser så att du kan lära känna dina partymedlemmar bättre. De är bara inte så bra på att välja karaktärer jag är intresserad av för de där romanserna… Och i Dragon Age 2 borde man ha kunnat ha en romans med någon som inte var med i ditt party, speciellt när du inte kan prata med dina partymedlemmar när du vill längre (Origins system tillbaka, tack… D:)