Den första dagen är slut och en ”wild ninja appears”