Batman: The Brave and the Bold

Del 10: Batman vill inte dansa

Star Wars-referenser. Pulp Fiction-referenser. Nintendo-referenser. Batman vill inte dansa.

Ponpon dashite shimaeba ii no
Zenzen shinai no tsumaranai desho
Headphone kakete rhythm ni nosete
Wayway akete atashi no michi wo

Skriv en kommentar