Niklas ikläder sig rollen som Rico Rodriguez och återtar medelhavsöar medelst fallskärm, wingsuit, raketgevär och attackhelikopter.