Nito åkte på däng, även om det satt långt inne. Dags för Niklas att fortsätta in i The Duke’s Archives, Crystal Cave och ge den slemmiga snigeldraken Seath på nöten.