Dinosvampers fortsätter! Hjältarna tar viktiga beslut och gör så gott de kan bland pilbågsfadäser, spontanbajsningar och dinoattacker. Och så möter vi djuret Klas.