Det finns två typer av kvinnor i spel. Vilken av dem är du?