Går kidsen runt och hungrar efter Crash Bandicoot-content?