Alla snackar om Animal Well, varför snackar alla om Animal Well?

Alla pratar om Animal Well. Varför pratar alla om Animal Well? Niklas dök ner i brunnen för att ta reda på detta.