Etikett: Ken Olofsson

A bit of the old ultra-violence

Spel är inte ”bara spel”. Det är en tanke vi på Svampriket i alla fall värnar om. Spel är ett kulturuttryck och spel spelar roll. Men vill man att spel ska tas på allvar måste man också ta spelen på allvar. Och det inbegriper att inse att spel påverkar människor. Sexism, rasism, homo- och transfobi. Men också våld.

Praktikrapport

Jag skriver den här texten med fara för mitt liv. Jag hoppas att genom att publicera sanningen så ska jag till sist få frid i själen. Ifall ni inte hör från mig igen, så vet ni varför. Beslutet verkade vara ett särdeles gott sådant. Jag tänkte igenom alla vinklar, undersökte alla möjligheter och kunde inte komma till någon annan slutsats. Praktik på riket, i tio veckor. Hur kunde det bli något annat än fullständigt fantastiskt?

Läser in

Twitch


Arkiverade livestreams på Youtube

Kalendern

  • Blod och Gammjägare 24 april, 2024 kl. 19:00 – 22:00

stötta riket

Bli en Patreon!

Pin It on Pinterest