Maskrosbarn

Jag kan börja mitt framförande på litet olika sätt, visst kan jag ta upp också svåra ämnen när jag pratar med barn och ungdomar men där är det lite viktigare att jag går in och pratar om alkohol och droger på ett litet annat sätt. Men när jag föreläser för vuxna…”Jag var tretton första gången…”, börjar jag och det som följer är inte bara en väldigt utförlig beskrivning av den sommar och den dag när jag var på väg hem från skolan och tog ett av mitt livs allvarligaste beslut.