Nyheter om spel

Som ni kanske märkt ligger ansvaret för nyhetssvepet under en kort period på mig, medan Niklas bestiger berg och annat trams. Det har alltid känts ganska naturligt att ansvaret skulle falla på mig de veckor Niklas är borta, då jag är rikets näst meste journalist (med klausulen att jag absolut inte är en journalist). Jag har läst till det och trodde för en period (ni vet, bara från början av nian till någonstans sista året på universitetet, no biggie) att det var vad jag skulle jobba med.