Är vi för hårda mot speljournalisterna?

Vad är en speljournalist? Jag tror att det finns förvånansvärt lite konsensus i den frågan. Vissa skulle till och med säga att det knappt finns en sådan sak. Spelskribenter, ja, men journalister? Att det bedrivs väldigt lite faktisk journalistik kring spel, i alla fall i Sverige, är inte en väldigt kontroversiell åsikt. Men jag börjar undra om vi inte är lite väl kritiska mot vår egen lilla nisch av media.