Free-to-play och mörkertalet

Jag tvivlar. Jag är ytterst tveksam till om jag ska våga skriva den här texten. Anledningen är lika enkel som den är svårförklarad. Det handlar om min syn på mikrotransaktioner inom den spelgenre vi har döpt till ”Free-to-play”. Varför jag ställer mig skeptiskt till hela affärsmodellen är för att jag undrar om den inte är lite för nära besläktad en annan typ av spel som jag personligen tagit mycket stryk ifrån för drygt tio år sedan. Jag pratar om Jack Vegas, Poker och Black Jack.