Så har Anders äntligen lyckats ta sig genom Symphony of the Night medan punktliga Samson som varit klar länge har fått extra tid på sig att samla objekt  och leta rare drops. Nästa vecka tar vi oss an The Lost Vikings.

Retroresan: SOTN klart, Lost Vikings start