Vi har spelat Abuse till PC och avlägger rapport. Har Anders fått sin önskan uppfylld med förstapersonsskjutarkontroller i ett tvådimensionellt spel?

Länkar

Musik