Samson och Tommy utforskar skuggor och hörn i 1986 års alternativa zombieversion av Seattle i Summer of Arcades tredje titel Deadlight.