I sommarens första Svamppod Sommar lär vi känna Tommy Håkansson lite bättre. Hur han sprider chill, varför han hoppade av gymnasiet och hemligheten bakom ”grinige Bengt”.

Svamppod Sommar: Tommy