Är den här dosen fanservice något att ha för den som står immun mot att se Midna slåss vid sidan av Sheik?