Niklas och Peter spelar Fallout 4 på väldigt olika sätt. Niklas äventyrar och pangar robotar och Peter… Målar staket? Hur som helst har de båda väldigt roligt.

Här är Svamprikets Quicktitt på Fallout 4.