I rymden kan ingen skratta åt hur konstigt du går.