Mosaic är ett spel om människors kamp för att överleva i den ekonomiska verkligheten under första halvan av 2000-talet.

Läs mer om Xu Lizhi, hans liv och dikter.