Hemen Sali om Gameplay Mässan

”Allting som GameX inte är.” Så beskriver Hemen Sali Gameplay Mässan. En mässa för och framförallt av gamers, något han menar att GameX inte var. Med sitt fokus på spel hoppas han göra en bättre mässa än GameX var, och nystartade Comicon ser han inte ens som en konkurrent. Men arbetet med Gameplay Mässan har gått långt ifrån smärtfritt.