Då har vi besökt Tibet, funderat existensiellt över tidens betydelse och kontemplerat självmord. Anders berättar om sin tragiska barndom där han inte har några varma minnen av den franska journalisten och dennes äventyr. Samson spolar kröken med halvlyckat resultat. Vidare har Anders knallat vidare i Chrono Trigger och nästa vecka ger vi oss på en ny sorts premiär med vår första Commodore 64-resa.

Musik

Länkar

Retroresan: Pardon? (Tintin i Tibet klart, Mayhem in Monsterland start)