Ludde pruttar. Tommy bryter ihop. Det är här som allt spårar ur och vi tappar både förstånd och målmedvetenhet. Det är här vi ger upp och allt faller samman, i stort sett. Från och med nu går det bara utför, men det är även här det blir lite kul.