Det har inte gått att undgå den senaste tidens heta debatt och i och med Uppdrag Gransknings reportage så har näthatet helt plötsligt blivit verklighet för svenskarna. Ja till och med politiker har börjat fatta att det är allvar. Detta är ett kvinnoförakt och hat som sträcker sig inte enbart i det politiska rummet utan även inom spelmediet, både mot andra spelare och framförallt kvinnliga skribenter.

Näthatet verkar bygga på att man på Internet agerar i någon form av frizon där allt är tillåtet och bygger enligt mig delvis på problematiken som jag anser att Internet alltid har haft som problem, nämligen distanseringen. Man ser inte människan framför sig och har ingen relation till den andra personen som sitter vid en annan dator, vilket gör att det blir lättare att uttrycka sig på ett föraktfullt sätt. Att sedan en så stor grupp gör just detta gör att man känner att ens beteende är accepterat då så många andra accepterar och gör samma sak.

Problemet för barn är att de ser och hör allt detta. I och med att allt fler barn spelar online eller vistas på internet gör att de i någon mån kan utsättas eller se den här typen av behandling. En person på min sons skola filmade och lade nyligen ut en video på min son med kränkande kommentarer om just det klippet. För honom kanske detta inte är något konstigt då andra gör precis samma sak på internet.

Här finns det ofta ett fördomsfullt beteende mot kvinnliga spelare och ett språk som är allt annat än okej
Ett annat tydligt exempel på just näthatet som syns och hörs för barnen är i de så kallade onlinespelen. Här finns det ofta ett fördomsfullt beteende mot kvinnliga spelare och ett språk som är allt annat än okej. Förlorar man så skriker man helt enkelt ur sig kränkande kommentarer till sin motspelare för att visa sitt missnöje- Ännu värre skulle det vara ifall personen skulle råka vara av det kvinnliga könet, då blir behandlingen än mycket mer personlig i form av personligt kränkande kommentarer och förföljelse i form av hotfulla personliga brev över onlinetjänsterna. Den här typen av beteende färgar så klart av sig på barnen. Speciellt när barnen är med i subkulturer där detta är accepterat, vilket kommer att göra att de tar efter för att passa in och bli accepterade.

Det jag vill ha sagt är att detta beteende är långt ifrån okej ifall man ska kunna leva ihop som människor. Samhället måste säga ifrån, men vi föräldrar har själva ett eget ansvar tillsammans med skolor och andra myndigheter för att föra fram information och visa att beteendet inte är ok. Detta är bara en av anledningarna till att jag och min fru inte tycker att barnen ska spela onlinespel, för som förälder förlorar man delvis kontrollen. Men det räcker inte. Vi måste även kunna diskutera med barnen om varför detta är oacceptabelt beteende och visa för dem att de sitter en annan människa på andra sidan som faktiskt blir påverkad, och jag hoppas att man på våra barns skola kommer att göra detsamma.

Vi gör detta för ett trevligare klimat på internet, men även för våra barns skull.