Uppdatering: Även om den här krönikan endast talar om genus är det värt att påpeka att märkningen som föreslås är menad att vara normkritisk med ett bredare perspektiv utöver det. Det vill säga att märkningen i så fall utöver ett könsperspektiv även skulle behandla exempelvis etnicitet, sexualitet och funktionsvariationer.

Under veckans gång verkar diskussionen kring förslaget att genusmärka spel ha varit en av sakerna som präglat spelvärlden mest på sistone. Nyheten nådde en viss nivå av internationell uppmärksamhet, och gamers kom till Sveriges subreddit för att fråga om det var ett skämt eller om det verkligen var sant. Så vad handlar tumultet om? Ptja, kort och gott undersöker man om en genusmärkning på spel skulle kunna verka främjande för spelklimatet och i förlängning spelindustrin i stort här i Sverige. Alltså inte i hela världen, utan bara här i Sverige. Och man bara undersöker om det ens vore gångbart just nu, en undersökning som kommer ta tills mitten av nästa år. Och Då snackar man alltså om att märka spel som inte har sexism – inte brännmärka spel med ett specifikt destruktivt perspektiv på genus. Det blir kanske till och med frivilligt. Föga överraskande har detta (som enligt mig ser ut som ett) konsumentupplysningsinitiativ irriterad många. Såklart.

Människor pratar om ”government controlling art” och andra domedagsutrop
Så vad verkar uppröra så många? För det första låter det faktiskt som att överraskande många är positivt inställda till det. Men en stor mängd (eller bara en ljudlig mängd) människor pratar om ”government controlling art” och andra domedagsutrop. Att spelindustrin kommer påverkas i den mån att man censurerar content, och de kreativa ramarna inom vilka utvecklare tillåts jobba stramas åt för att man inte ska släppa en ”sexistisk produkt” som skadar företagets image. Kom då ihåg att bara spel som inte innehåller sexistiskt material får märkningen, och att den kanske blir frivillig. Men låt oss säga att det blir en standard i Sverige, och sean Europa. Kanske till och med världen. Spel med en viss syn på genus och könsrelationer får en liten symbol på omslaget. Vad skulle hända?

Ja, okej, det kanske skulle påverka hur utgivarna tänker när det kommer till genus. Få dem att tänka med på könsroller och hur könen framställs – både kvinnor och män. Men en sak är säker, att det skulle de bara göra om de trodde en väsentlig mängd konsumenter skulle bry sig tillräckligt mycket för att inte köpa spelet, och om det skulle skada deras image tillräckligt bland potentiella kunder. Och är det i så fall inte bara kunder som fattar informerade beslut i en öppen marknad? Är det inte så det ska fungera inom kapitalism? Ska vi dölja en produkts innehåll bara för att folk kanske inte vill köpa den om de vet vad den innehåller? Vi märker redan spel som innehåller exempelvis våld, svordomar, sex och drogbruk. Varför inte märka dem för sexism? Kanske får vi mer mångfald inom spelindustrin och spelkonsumenter – vilket i sin tur resulterar i mer variation och bredare marknad.

”Men sexism är inte objektivt mätbart, som exempelvis våld och svordomar är.”
Jag skulle inte påstå att våld och ”bad language” är objektivt mätbart. Alla kommer ha olika åsikter. Att Mario hoppar ihjäl sköldpaddor innebär inte att spelet får våldsstämpeln. Att någon säger ”crap” innebär inte att spelet märks för svordomar. Samma sak när vi märker spel som kan uppfattas som läskiga och obehagliga för barn. PEGI märker redan spel med diskriminerande material. För att inte nämna att både ESRB och PEGI markerar vilka åldrar ett spel är lämpat för. Det är högst subjektiv om ett spel är passande för en 17-åring eller en 16-åring. Det är därför som den här typen av information endast är menat som riktlinjer, och inget mer. Det kommer alltid vila på konsumentens subjektiva omdöme i slutändan, och därför vill vi att konsumenten ska vara informerad.