Ett spels kvalitet är svårt att kvantifiera då det beror på många separata men sammanvävda element. Roombo: First Blood är ett spel om en Roomba som mördar inbrottstjuvar. Det här är en video om en eller båda de sakerna.